dilluns, 17 de març de 2008

I els carrils bici?
El tema dels carrils bici a Germans Sàbat és un tema quasi sagnant. Segurament és un dels pocs barris de Girona on no existeix ni un sol metre d'aquests carrils i ja ni parlem d'una xarxa útil i coherent dels mateixos que ofereixi una alternativa raonable al caos del trànsit diari(i del soroll) que suporten el nostres carrers.
La deixadesa és total al respecte per part de les administracions, especialment de l'Ajuntament. No és mereix el barri que més utilitza el transport públic(La línia 5 d'autobusos és la línia més utilitzada de TMG) tenir una xarxa digna de carrils bici? No és d'una desídia absoluta no oferir cap alternativa de transport sostenible amb el centre de Girona a tots els usuaris del Centre Cívic Ter, del CAP Joan Vilaplana, els nens del Col.legi Públic Taialà i els adolescents de l'Institut d'Educació Secundària?
Per contra es permet que per la carretera de Taialà circulin a totes hores i a qualsevol velocitat camions pesants (inclús tipus tràiler) existint una alternativa clara al pas d'aquests vehicles pel polígon industial i la carretera de Sant Gregori, amb els inconvenients de seguretat vial, molèsties de tot tipus i soroll insuportable.
És aquest el model de ciutat que busquem? És aquest el tipus de desenvolupament urbà que podem esperar? Realment es pot argumentar d'alguna manera la deixadesa i ceguera en relació amb la sostenibilitat que estem patint? És possible recuperar els carrers de la dictadura dels cotxes? Val la pena, al menys, intentar-ho?
Cal exigir que es faci cumplir la limitació de velocitat als carrers dels barris(sobretot les zones 30) i multiplicar i crear artèries urbanes de carrils bici que facilitin als ciutadans decidir-se per l'aposta sostenible en els desplaçaments urbans , en cas contrari estarem legislant en contra de les persones i a favor de l'absurd.